„داستانی کوتاه از علی دروازه غاری :   “ دوست میدارمت ای رفیق

„داستانی کوتاه از علی دروازه غاری : “ دوست میدارمت ای رفیق

  تقدیم به منوچهر خوبم داش احمد صداش میکردیم. داش احمد پسر دایی بزرگم بود. احمد هم مثل من و...